Działalność Stowarzyszenia - Wydarzenia

Wydarzenia | Cele i zadania | Rys historyczny

Aktualne wydarzenia

3 listopada 2016 roku
Na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia wybrano nowy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej na trzyletnią kadencję (lata 2016-2019). Listę członków można znaleźć tutaj.

9 października 2016 roku
Stowarzyszenie wsparło wernisaż fotografii "(Nie) Pełnosprawne Piekne - Metamorfozy", organizowany przez Fundację DOGadanka (www.fundacjadogadanka.org.pl). Wystawa odbyła się w Domu Środowisk Twórczych w Kielcach.
Plakat, Facebook

1 kwietnia 2016 roku
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach "Sznasa dzieciom" przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach organizuje cykl zajęć terapeutycznych w zakresie:
- terapii metodą integracji sensorycznej (dla 18 dzieci),
- terapii rewalidacyjno-logopedycznej (dla 18 dzieci),
- tzw. dogoterapii (dla 12 dzieci),
- fizjoterapii na basenie (dla 10 dzieci),
- terapii tyflopedagogicznej (dla 2 dzieci),
w okresie od 12 września do 10 grudnia 2016 roku.
Zajęcia odbywają się na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach w terminach ustalanych indywidualnie. Terapie są współfinansowane przez Miasto Kielce reprezentowane przez Pana Wojciecha Lubawskiego, Prezydenta Miasta Kielce poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kielcach. Osoby zainteresowane objęciem swoich dzieci zajęciami terapeutycznymi mogą kontaktować się z Panią Jadwigą Paluch (Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach).
Ogłoszenie


Archiwum

15 czerwca 2015 roku
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach "Sznasa dzieciom" i grupa nieformalna DOGadanka, przy współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Urzędem Marszałkowskim województwa świętokrzyskiego organizuje Pierwszą Krajową Konferencję Edukacyjno - Informacyjną Środowisk Wspierających Integrację, Akceptację i Tolerancję Osób Niepełnosprawnych z Autyzmem i Sprzężeniami

Konferencja ŚWIAT O NAS

1 kwietnia 2015 roku
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach "Sznasa dzieciom" przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach organizuje cykl zajęć terapeutycznych w zakresie:
- terapii integracji sensorycznej (dla 22 dzieci),
- terapii rewalidacyjno-logopedycznej (dla 22 dzieci),
- tzw. dogoterapii (dla 12 dzieci),
- fizjoterapii na basenie (dla 10 dzieci),
- terapii tyflopedagogicznej (dla 2 dzieci),
w okresie od 1 lipca do 10 grudnia 2015 roku.
Zajęcia odbywają się na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach w terminach ustalanych indywidualnie. Terapie są współfinansowane przez Miasto Kielce reprezentowane przez Pana Wojciecha Lubawskiego, Prezydenta Miasta Kielce poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kielcach. Osoby zainteresowane objęciem swoich dzieci zajęciami terapeutycznymi mogą kontaktować się z Panią Jadwigą Paluch (Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach).
Ogłoszenie

1 kwietnia 2014 roku
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach "Sznasa dzieciom" przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach po raz drugi organizuje cykl zajęć terapeutycznych w zakresie:
- terapii integracji sensorycznej (dla 22 dzieci),
- terapii rewalidacyjno-logopedycznej (dla 10 dzieci),
- trening zmiany zachowania metodą ART (dla 6 dzieci),
- tzw. dogoterapii (dla 20 dzieci),
- fizjoterapii na basenie (dla 20 dzieci),
- terapii tyflopedagogicznej (dla 2 dzieci),
w okresie od 1 kwietnia do 15 grudnia 2014 roku.
Zajęcia odbywają się na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach w terminach ustalanych indywidualnie. Terapie są współfinansowane przez Miasto Kielce reprezentowane przez Pana Wojciecha Lubawskiego, Prezydenta Miasta Kielce poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kielcach w ramach umowy nr 9/2014 zawartej 25 kwietnia 2014 roku. Osoby zainteresowane objęciem swoich dzieci zajęciami terapeutycznymi mogą kontaktować się z Panią Jadwigą Paluch (Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach).
Ogłoszenie

1 kwietnia 2013 roku
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach "Sznasa dzieciom" przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach po raz drugi organizuje cykl zajęć terapeutycznych w zakresie:
- terapii integracji sensorycznej (dla 21 dzieci),
- terapii rewalidacyjno-logopedycznej (dla 10 dzieci),
- trening zmiany zachowania metodą ART (dla 10 dzieci),
- tzw. dogoterapii (dla 30 dzieci),
w okresie od 1 kwietnia do 15 grudnia 2013 roku.
Zajęcia odbywają się na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach w terminach ustalanych indywidualnie. Terapie są współfinansowane przez Miasto Kielce reprezentowane przez Pana Wojciecha Lubawskiego, Prezydenta Miasta Kielce poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kielcach w ramach umowy nr 1/2013 zawartej 7 marca 2013 roku. Osoby zainteresowane objęciem swoich dzieci zajęciami terapeutycznymi mogą kontaktować się z Panią Jadwigą Paluch (Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach).
Ogłoszenie

6 luty 2013 roku
W ramach Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach "Sznasa dzieciom" został powołany nowy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna na kolejną kadencję 2013-2016. Skład osobowy został przedstawiony tutaj.

1 kwietnia 2011 roku
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach "Sznasa dzieciom" przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach organizuje cykl zajęć terapeutycznych w zakresie:
- terapii integracji sensorycznej (dla 20-ciorga dzieci),
- terapii rewalidacyjno-logopedycznej (dla 10-ciorga dzieci),
- tzw. dogoterapii (dla 20-ciorga dzieci),
w okresie od 1 kwietnia do 10 grudnia 2011 roku.
Zajęcia odbywają się na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach w terminach ustalanych indywidualnie. Terapie są współfinansowane przez Gminę Kielce reprezentowaną przez Pana Marka Scelinę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kielcach w ramach umowy nr 5/2011 zawartej 1 kwietnia 2011 roku. Osoby zainteresowane objęciem swoich dzieci zajęciami terapeutycznymi mogą kontaktować się z Panią Jadwigą Paluch (Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach).

28 wrześnień 2010 roku
Zrealizowaliśmy warsztaty w ramach zadania pt. „Realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych dla uczniów kieleckich szkół” dla młodzieży zdrowej i niepełnosprawnej z Zespołu Szkół Integracyjnych nr 4 w Kielcach. Warsztaty przeprowadzono w miejscowości Kapkazy, w której wzięło udział 60 osób. Podczas spotkania z młodzieżą została wygłoszona prelekcja przez prezesa Klubu Abstynenckiego „Raj” pana Krzysztofa Kutnowskiego na temat szkodliwości narkotyków i alkoholu. Uczestnicy zostali zaznajomienie z pojęciem uzależnienia, narkotyków i ich rodzajów. Omówiono także techniki odmawiana w sytuacji nacisku grupy. Przedstawiony program uświadomił młodym ludziom, jak istotną sprawą w ich życiu jest podejmowanie właściwych decyzji. Po prelekcji wywiązała się dyskusja na poruszane tematy, a także przedstawiono scenki tematyczne imitujące stany upojenia alkoholowego. W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty ceramiczne, malowanie na szkle oraz warsztaty kaligrafii Skryba.

23 wrześnień 2010 roku
W dniach 23 – 24 września zorganizowaliśmy obóz integracyjny w Bocheńcu (zadanie pn. „Wyjazd do Bocheńca”) dla dzieci I klas gimnazjum (była to kontynuacja działań realizowanych w roku 2009 w ramach zadania pt. „Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych”). Uczestniczyło w nim 90 uczniów, w tym 20 niepełnosprawnych oraz opiekunowie i organizatorzy. W pierwszym dniu pobytu wyświetlono film pt. „Czy naprawdę jesteśmy inni” o dzieciach niepełnosprawnych. Młodzież miała okazję przyjrzeć się problemom, z jakimi spotykają się mniej sprawni koledzy. Po projekcji uczniowie podjęli dyskusję na temat tolerancji, integracji, indywidualnego charakteru człowieka oraz nad sposobami pomocy niepełnosprawnym kolegom i koleżankom. Pod koniec spotkania ogłoszono konkurs plastyczny pod hasłem „Co znaczy dla mnie integracja”. Tego dnia uczniowie aktywnie spędzili czas rozgrywając mecze. Odbyły się również wspólne zabawy sportowe oraz ognisko. Drugiego dnia pobytu uczniowie udali się na rajd pieszy. Następnie podsumowano wspólny pobyt w Bocheńcu, ogłoszono wyniki konkursów plastycznych i rozdano nagrody.

27 maja 2010 roku
Podopieczni Stowarzyszenia wzięli udział w imprezie integracyjno-turystycznej pt. „Wyjazd integracyjny do Kapkaz”. Uczestniczyło w niej 42 dzieci niepełnosprawnych i zdrowych oraz opiekunowie i organizatorzy. Celem zadania było wspieranie aktywności dzieci specjalnej troski poprzez wspólne wyjazdy integracyjne w atrakcyjne turystycznie miejsca oraz przełamywanie barier społecznych i emocjonalnych wśród dzieci zdrowych w stosunku do dzieci niepełnosprawnych. Dzieci podczas uczestniczenia w imprezie integracyjnej miały okazje bliżej przyjrzeć się problemom, z jakim spotykają się ich mniej sprawni koledzy, nawiązać spontaniczne koleżeńskie kontakty, przeżyć wspólnie niezapomniane chwile.